Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), Wójt Gminy Bierawa zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r.

 

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej (dopuszczalna forma e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2023 r., podając imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe oraz nazwę organizacji, którą kandydat będzie reprezentował.

 

Wersja XML