Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa paliw stałych na dzień 16.12.2022r.

 

Stan na dzień 16.12.2022r. sprzedaży paliwa stałego po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych w Gminie Bierawa:

 

Zapotrzebowanie na węgiel: 325t

Otrzymany węgiel: 50t

 

Zapotrzebowanie na ekogroszek: 175t

Otrzymany ekogroszek: 75t

 

 

Pomimo podjętych starań, obecnie brak paliwa stałego dla wszystkich mieszkańców.

 

Węgiel oraz ekogroszek są sprzedawane zgodnie z kolejnością złożenia wniosku do Urzędu Gminy Bierawa.

 

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować w kolejnych komunikatach.

 

 

Wersja XML