Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Termin składania ofert: 26.05.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: 0a8cf92f-cc85-400a-bafd-8b316456a324

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia Bierawa transport.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf
- PDFBIOZ.pdf
- PDFZagospodarowanie terenu.pdf
- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf
- PDFProfil podłużny.pdf
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-1-sig.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-1-sig.pdf

 

Wersja XML