Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach

 

Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu korekta: PDFOgłoszenie o zamówieniu 2.pdf

Termin składania ofert: 06.04.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal:  c449f6d3-3b24-407e-af68-1d3bdca18d67

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia Sala modyfikacja.doc

2. Program Funkcjonalno-Użytkowy:

- PDFProgram funkcjonalno użytkowy.pdf

- PDFWypis i wyrys.pdf

- PDFMapa do celów projektowych.pdf

- PDFrzut piwnic.pdf

- PDFrzut parteru.pdf

- PDFrzut piętra.pdf

- PDFrzut poddasza.pdf

- PDFelewacja tylna.pdf

- PDFelewacja frontowa. pdf.pdf

- PDFZał.nr 4 do PFU-Wstepna koncepcja zagospodarowania.pdf

- PDFZał. nr 5 do PFU-Wstepna koncepca budowy sali-rzut.pdf

- PDFZał. nr 6 do PFU-Wstępna koncepcja wykonania dolnego źródła.pdf

 

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. PDFZmiana zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia-sig-1.pdf

 

Odpowiedź na pytanie do specyfikacji warunków zamówienia:

1. PDFWyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia-sig.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf
 

Informacja o wyborze oferty:

1. PDFInformacja o wyborze oferty-1-sig.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf

 

Wersja XML