Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu

Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Termin składania ofert: 25.11.2021 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: c7ec0ad7-288c-43a0-ab4e-babe023ad508

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia Stare Koźle wodociąg.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf

4. Dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany

- PDFPBS-opis.pdf
- PDFPBS-Rys-1-orientacja.pdf
- PDFPBS-Rys-2-Plan.pdf
- PDFPBS-Rys-3-Plan.pdf
- PDFPBS-Rys-4-profil.pdf
- PDFPBS-Rys-5-przejscie-rów.pdf

b) projekt wykonawczy

- PDFPW-opis-St.Kozle.pdf
- PDFPW-Rys-1-orientacja.pdf
- PDFPW-Rys-2-Plan.pdf
- PDFPW-Rys-3-profil.pdf
- PDFPW-Rys-5-przejscie-rów.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-1-sig.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania:

1. PDFUnieważnienie postępowania-1-sig.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
 

 

Wersja XML