Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mali inżynierowie, wielcy sportowcy

Bez tytułu.png

Gminie Bierawa zorganizowała zajęcia z programowania robotów, treningi piłki nożnej, turnieje z programowania oraz piłki w ramach projektu Mali inżynierowie, wielcy sportowcy ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

Przyznane dofinansowanie wynosi 22.792,50 euro, w tym 19.373,62 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3.418,88 euro – jako wkład własny Gminy Bierawa.

Projekt umożliwił połączenie potrzeby korzystania z technologii informatycznej z piłką nożną. Dzięki nauce programowania robotów uczestnicy mogli połączyć zainteresowania informatyczne z rozwojem logicznego myślenia, dzięki czemu został rozwiązany problem technologicznego wykluczenia.

 


Bez tytułu.png

 

Gminie Bierawa po raz kolejny udało pozyskać się środki z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad – tym razem na realizację projektu Mali inżynierowie, wielcy sportowcy. Wspólnie z partnerską Gminą Markvartovice,  zorganizowane zostaną zajęcia z programowania robotów, treningi piłki nożnej, turnieje z programowania oraz piłki.

Przyznane dofinansowanie wynosi 22.792,50 euro, w tym 19.373,62 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3.418,88 euro – jako wkład własny Gminy Bierawa.

Projekt umożliwi połączenie potrzeby korzystania z technologii informatycznej z piłką nożną. Dzięki nauce programowania robotów uczestnicy będą mogli połączyć zainteresowania informatyczne z rozwojem logicznego myślenia, dzięki czemu będzie rozwiązany problem technologicznego wykluczenia.

Wersja XML