Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja

Brak opisu obrazka

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin będzie wynosił 14 dni.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie można złożyć w formie:

  1. Elektronicznej – przez Internet na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

  2. Papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracje dostępne są na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklaracja dostępna jest również wersji papierowej do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie oraz w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji: PDFCEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_.pdf
 

PDFUlotka-1F-1.pdf

PDFUlotka2-min.pdf

 

Deklaracje do pobrania:

PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf

PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf
 

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML