Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS przyjmie do pracy

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERAWIE

 przyjmie do pracy na stanowisko

Marszałkowski Kurier Społeczny

 

 

Stanowisko: Marszałkowski Kurier Społeczny  

Miejsce pracy: teren Gminy Bierawa

Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa zlecenie

Data rozpoczęcia:  01.02.2021r.

Wymiar etatu: jeden etat

Wynagrodzenie brutto: 2800 zł

Sposób aplikowania: za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

Numer telefonu: 77 4872 181

Osoba do kontaktu: Karina Musioł

 

Wymagania niezbędne:

 

  1. wykształcenie min. średnie

  2. prawo jazdy kat. B, własny środek transportu

 

Zakres obowiązków:

Wspieranie i pomoc osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

- dokonywanie zakupów podstawowych artykułów, w przygotowywaniu posiłków, w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu się stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, odwiedziny w szpitalu, itp.

 

 

 

Wersja XML