Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I

Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf            PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Termin składania ofert: 09.09.2020 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stare Koźle.doc

2. PDFPrzedmiar.pdf

3. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót 1.pdf

    PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót 2.pdf

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf
- PDFProfil podłużny 1.pdf
- PDFProfil podłużny 2.pdf
- PDFZagospodarowanie terenu 1.pdf
- PDFZagospodarowanie terenu 2.pdf
- PDFPrzekój B-B.pdf
- PDFZjazdy krawężniki.pdf
- PDFWłączenie CD 1.pdf
- PDFWłączenie CD 2.pdf
- PDFWpus deszczowy.pdf
- PDFUzgodnienie1.pdf
- PDFUzgodnienie2.pdf
- PDFProjekt zabezpieczenia kabli mapa.pdf
- PDFProjekt zabezpieczenie kabli.pdf
- PDFProjekt ogranizacji ruchu.pdf
- PDFProjekt ogranizacji ruchu mapa.pdf
 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDFZmiana siwz.pdf

Wersja XML