Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bierawa ogłasza  przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  samochodu specjalnego pożarniczego marki

Magirus Deutz  o nr rejestracyjnym OK 78417, rok produkcji 1982

Cena wywoławcza brutto wynosi:  13 581 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  1 000 zł  w gotówce nie później niż do dnia 07.12.2020 r. na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508.

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

 

Pojazd można oglądać  po wcześniejszym zgłoszeniu  tel. 774872266 wew. 124

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Karina Kubina pok. Nr 37 tel. 774872266 wew. 124

 

                                                                                              Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                     Krzysztof Ficoń

 

 

 

 

 

Wersja XML