Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła

 

Brak opisu obrazka

 

„Zdalna Szkoła”

1 kwietnia 2020 roku ruszył nabór wniosków przez Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt umożliwił samorządom zakup laptopów oraz tabletów do szkół. Gmina Bierawa zakupiła sprzęt na kwotę 59 992,00zł. W ramach tej kwoty zakupione zostały 32 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 12 tabletów. Sprzęt ten zostanie przekazany do wszystkich szkół działających na terenie Gminy Bierawa, czyli do Szkoły Podstawowej w Dziergowicach, Szkoły Podstawowej w Solarni, Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu. Laptopy oraz tablety zostaną użyczone potrzebującym uczniom podczas trwania zdalnej nauki. Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

 

 

 

 

Wersja XML