Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.

 

Ogłoszenie: PDF2019-OJS242-594856-pl.pdf

Termin składania ofert: 16.01.2020 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia odpady 2020 r..doc

2. PDFZałącznik nr 7 wzór umowy.pdf

3. PDFZałącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia 2020 r..pdf

4. ZIPJEDZ.zip

5. ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_8b7a0ea5-a4ce-40d9-84a2-e10f25f68aad.asc

6. JPEGIdentyfikator postępowania.jpeg

7. PDFuchwała nr XXXVII-237-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf

8. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf

9. PDFuchwala-nr-xxvi-186-2017-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-swiadczenia-uslug-odbioru-odpadow.pdf
 

Wersja XML