Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

 

PDFPismo Ministra Środowiska w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.pdf

PDFOpinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.pdf

 

Wersja XML