Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Europejski Fundusz Rolny

Brak opisu obrazka

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne

w Domu Kultury w Dziergowicach

mająca na celu kompleksowe doposażenie obiektu w sprzęt pozwalający na poszerzenie oferty kulturalnej

w Domu Kultury w Dziergowicach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,

w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

Wersja XML