Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSP w Starej Kuźni informuje

 

Brak opisu obrazka

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kuźni informuje, iż zrealizowała następującą operację pn.:

„Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość operacji: 226 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 226 500,00 zł

 

Cel realizacji operacji:

Powstanie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej, ogólnodostępnej i niekomercyjnej, poprzez budowę boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia.

 

 

Wersja XML