Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Urząd Gminy Bierawa informuje, że do końca roku 2019 nie będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie realizowanych zadań, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne.  

Nabór wniosków planowany jest na początek roku 2020, dokładny termin zostanie podany w ogłoszeniu.  

Dotacja nie będzie obejmowała zadań zrealizowanych przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o przyznaniu dotacji.

Wersja XML