Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

 

AZBEST

Urząd Gminy Bierawa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa dotacji Nr 81/2018/G-04/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt: ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Bierawa –  w roku 2018”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 80% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – do 4 777,92 zł

- nie mniej niż 20% udział środków własnych Dotowanego – 1194,48 zł


W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 9,4 Mg odpadów zawierających azbest.

 

 

 

 

 

Wersja XML