Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe_szkolenie

Brak opisu obrazka

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych IV, V – szkolenie / warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka, tj.

 1. szkolenie z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci
  w wieku przedszkolnym oraz
 2. warsztaty logopedyczne – gry i zabawy rozwijające mowę dziecka

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf
PDFzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf
PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf
 

Wersja XML