Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poszukiwany wykonawca!

Brak opisu obrazka

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

Kompleksowa organizacja wycieczki do Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera
w Opolu
w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111222

 

PDFZapytanie ofertowe_Filharmonia.pdf
PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
PDFzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf
DOCzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.doc

 

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie_www.pdf
 

Wersja XML