Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I

Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf

Termin składania ofert: 27.03.2018 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Goszcye.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikacja techniczego wykonania i odbioru robót.pdf

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf

- PDFBIOZ.pdf

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf

- PDFPrzekroje charakterystyczne.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf

- PDFSzczegół osadzenie opornika.pdf

 

 

Wersja XML