Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Brak opisu obrazka

 

W związku z realizacją projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

 

Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów do Wielkiej Brytanii w ramach projektu Gimnazjum innowacji
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu II

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095434

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFzałacznik nr 1_formularz ofertowy.pdf
DOCzałacznik nr 1_formularz ofertowy.doc
PDFzałacznik nr 2_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.pdf
DOCzałacznik nr 2_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc
PDFzałącznik nr 3_wzór umowy.pdf

 

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf
 

Wersja XML