Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie.pdf

Termin składania ofert: 19.02.2018 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia OSP II.doc
 

Wersja XML