Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Wojewodą

Brak opisu obrazka

 

W dniu 2 stycznia 2018 Wojewoda Opolski Adrian Czubak wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanisławem Potoniec przybyli z wizytą do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na spotkanie związane z zakończeniem długo oczekiwanej inwestycji zamknięcia prawego wału rzeki Odry na granicy Województwa Śląskiego (Gmina Kuźnia Raciborska) oraz Województwa Opolskiego (Gmina Bierawa). W imieniu Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Śląski Urząd Wojewódzki reprezentował Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Szczeponek.   Oprócz gospodarza spotkania, Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Pawła Machy, w spotkaniu wzięli udział: Starosta Raciborski Ryszard Winiarski, Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń, przedstawiciele kuźniańskiego i bierawskiego samorządu, Komendant Gminny OSP oraz pracownicy samorządowi.   

Adrian Czubak zadeklarował kontynuowanie inwestycji ujętych w harmonogramie prac  przeciwpowodziowych w gminie Bierawa. Potwierdził realizację prac projektowych kolejnego odcinka wału o długości ok. 2,85 km oraz rozpoczęcie prac budowlanych w terenie jeszcze w 2018 roku.

Spotkanie było także okazją do poruszenia tematu  Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz jej wpływu na rozwój gmin na Opolszczyźnie i w Województwie Śląskim. Dodatkowo,  szeroko dyskutowano nad koncepcją kolejnej inwestycji przebiegającej przez granicę gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa tzn. Kanału Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeciwpowodziowych i retencyjnych zbiornika Kotlarnia, a tym samym poprawy stosunków wodnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

 

 

 

 

Wersja XML