Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Brak opisu obrazka

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych II, III – szkolenie / warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka, tj.

 1. szkolenie z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci
  w wieku przedszkolnym oraz
 2. warsztaty z tematyki rozwijania umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf
DOCXzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx
DOCXzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.docx

 

Rozstrzygnięcie:

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy:

Homo Creator
Centrum Szkoleń i Pomocy
Psychologiczno - Pedagogicznej
Barbara Jura

ul. Krapkowicka 10A
45-715 Opole

Oferta: szkolenie 1 - 3.000 zł brutto
           szkolenie 2 - 3.000 zł brutto


 

Wersja XML