Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

 

Komunikat Wójta Gminy Bierawa

Gmina Bierawa uzyskała dofinansowanie na zadanie pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – VIII nabór” w wysokości 6 968,35 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Termin rozpoczęcia zadania – 8 maj 2017r.

Termin zakończenia zadania i uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego - 15 września 2017r.

Zdemontowano 2031 m2 azbestu co dało 23,56 Mg, z dofinansowania skorzystało 12 gospodarstw domowych z terenu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML