Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Brak opisu obrazka

W związku z realizacją projektu pn.: Szkoła eksperymentów i doświadczeń  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do szkół podstawowych z terenu Gminy Bierawa 
w ramach projektu Szkoła eksperymentów i doświadczeń

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1055227

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf
DOCzałacznik nr 1 formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 2 - zestawienie jakościowo - ilościowe dostarczanego sprzętu.doc
PDFzałącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCzałacznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc
PDFzałącznik nr 5 - wzór umowy.pdf

Pytania i wyjaśnienia:

PDFpytania.pdf

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf
 

 

Wersja XML