Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta Gminy Bierawa

 

Komunikat Wójta Gminy Bierawa

Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku Gmina Bierawa podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – VIII nabór”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 85 % kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – do 7 151,95 zł

- nie mniej niż 15% udział środków własnych Gminy – 1 262,11 zł

Termin rozpoczęcia zadania – 8 maj 2017 r.

Termin zakończenia zadania i uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego ustalono do 15 września 2017r.

 

 

 

 

Wersja XML