Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program KLUB

Screen Shot 08-07-18 at 10.45 AM.png

 

Dwa prężnie działające kluby sportowe na terenie Gminy Bierawa otrzymały dotację na realizację zadania publicznego dofinansowanego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach realizacji programu KLUB. Mowa o Ludowym Zespole Sportowym „Odrzanka” Dziergowice oraz Ludowym Zespole Sportowym „Kotlarnia” Goszyce. Oba kluby otrzymały dotację w wysokości 10.000,00 zł. W połączeniu z wkładem własnym Gminy Bierawa, kluby doposażone zostaną w sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć oraz zorganizowane zostaną dodatkowe treningi dla dzieci do 18. roku życia w dyscyplinie piłka nożna.              

Wersja XML