Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Motylkiem po zdrowie

Brak opisu obrazka

 

Przez cały rok, w okresie od października do maja, Uczniowie gimnazjum w Solarni, korygowali swoje wady postawy na  zajęciach korekcyjnych organizowanych w dosyć nietypowy sposób... Prowadzone były one bowiem na krytej pływalni.

Opiekunowie zajęć, Pani Bogusława Stańczyk i Anna Mordak, dbały o to, by na zajęciach niwelowano dysfunkcje związane z wadami postawy, korygowano istniejące zaburzenia statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne na basenie posiadają pozytywny aspekt: ciało pływaka utrzymuje się w wodzie w odciążeniu, dzięki temu pływanie jest doskonałym środkiem do korygowania wad postawy i zapobiega ich powstawaniu.

 

 

 

Wersja XML