Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

 

 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny  Ośrodek      Pomocy   Społecznej w   Bierawie informuje, że    wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz   dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy     okres   zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r. , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2018r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

lub pod nr tel. 77 4872 181 wew. 129

 

DOCXINFORMACJA ZASIŁEK RODZINNY.docx

 

 

Wersja XML