Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

500+

 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia  500 plus na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 września  2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października  2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 listopada  2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2018r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 stycznia 2018r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 28 lutego 2018r. 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

lub pod nr tel. 77 4872 181 wew. 129

 

Pobierz plik:

DOCXINFORMACJA 500PLUS.docx

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML