Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2017.

 

DOCXZAPYTANIE OFERTOWE- specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017.docx

DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - treść oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzór umowy usługi opiekuńcze.docx

DOCXZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego- wykaz osób.docx

DOCXzałącznik nr 4 do zapytania ofertowego- wykaz usług.docx

 

 

 

 

Wersja XML