Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf

Termin składania ofert: 25.05.2017 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFZałącznik nr 8 wzór umowy.pdf

3. PDFZałącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

4. PDFuchwała nr XLIX-329-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.pdf

5. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf

6. PDFuchwala-nr-xxvi-185-2017-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci.pdf

7. PDFuchwala-nr-xxvi-186-2017-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-swiadczenia-uslug-odbioru-odpadow.pdf

 

Wersja XML