Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf

Termin składania ofert: 25.05.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFPrzedmiar robót koszty kwalifikowane.pdf

3. PDFPrzedmiar robót koszty niekwalifikowane.pdf

4. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf


5. Dokumentacja projektowa:

- PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
- PDFBIOZ.pdf
- PDFRYSUNEK POGLADOWY.pdf
- PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
- PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf
- PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
- PDFUMOCNIENIE NASYPU TYPU TWS SC....pdf
 

Odpowiedź na zapytania do siwz:

1. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 1.pdf
 

Wersja XML