Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja wycieczki

Brak opisu obrazka

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Kompleksowa organizacja wycieczki do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
 w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

PDFZapytanie ofertowe Krasiejów.pdf
DOCXzalacznik-nr-3-wykaz zrealizowanych wycieczek.docx
DOCzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.doc
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
 

Pytania i wyjaśnienia:

PDFzgoda na zmianę terminu.pdf
PDFinformacja, termin.pdf

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf
 

Wersja XML