Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stare Koźle

Brak opisu obrazka

 

Mapa objazdu:

http://mapa.zdw.opole.pl/zamkniete_drogi/17/przebudowa_drogi_nr_408.html

PDFPlan orientacyjny objazdu.pdf

 

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap II. Zadanie 4: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle w km od 3+300 do km 5+500”

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w m. Stare Koźle w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim w gminie Bierawa.

Swoim zakresem obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 408 w km od 3+300 do km 5+500.

W ramach przedmiotowego projektu ujęto min.:

- rozbudowę drogi woj. nr 408 na dł. 2200 m,

-przebudowę i budowę chodników po obu stronach drogi o szer. 1,50-2,50 m (z dopuszczeniem ruchu rowerowego),

- przebudowę istniejących zjazdów,

- budowa lub przebudowa zatok autobusowych,

- budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej,

- montaż osadników,

- przebudowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,

- dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (obniżone krawężniki, płyty

   integracyjne), w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego planowana jest budowa azyli

   dla pieszych,

- planuje się również budowę wysp spowalniających ruch pojazdów,

- instalację pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML