Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzi aktywni na rynku pracy

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy”

ma na celu zwiększenie od 01.04.2016 do 30.09.2017 r. możliwości zatrudnienia 168 osób z niepełnosprawnością w wieku 15-29 lat bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych w woj. opolskim.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem Twoich umiejętności i kompetencji,
 2. Certyfikowane szkolenia zawodowe podnoszące możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
 3. Konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, prawnikiem i psychologiem w zależności od indywidulanych potrzeb,
 4. Pomoc w szukaniu pracy przy wsparciu Trenera pracy,
 5. Zdobycie praktycznych umiejętności poprzez staże i praktyki zawodowe.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 

W dniu 22 listopada 2016 r. uległ zmianie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Młodzi Aktywni na Rynku Pracy". Zmiany dotyczą par. 9 ust. 2 oraz par. 10 ust. 1. Uczestników Projektu prosimy o zapoznanie się z treścią dokonanych zmian.

Niezbędne dokumenty do pobrania:

http://www.aktywizacja.org.pl/opole/projekty/3623-projekt-mlodzi-aktywni-na-rynku-pracy

 

 

 

 

Wersja XML