Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni

Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf
 

Termin składania ofert: 22.03.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Parkowa.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfiklacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf

- PDFBIOZ.pdf

- PDFMapa poglądowa.pdf

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf

- PDFPrzekroje normalne.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf

- PDFWarunki Powiatowy Zarząd Dróg.pdf

 

Odpowiedź na zapytania do siwz:

1. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 1.pdf

Wersja XML