Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

W dniu 27 lutego 2017 r. Rada Gminy Bierawa podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFuchwała nr XXVII-187-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.pdf

 

Uchwała powyższa została w dniu 28 lutego 2017 r. przekazana do Kuratora Oświaty w Opolu w celu uzyskania opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale, a także do nauczycielskich organizacji związkowych.
Kurator Oświaty zobowiązany jest wydać opinię w ciągu 21 dni od daty otrzymania.

Wersja XML