Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSIĄGNIĘTE POZIOMY OGRANICZENIA I RECYKLINGU

OSIĄGNIĘTE  POZIOMY  OGRANICZENIA I RECYKLINGU ODPADÓW  Z TERENU 

GMINY BIERAWA ZA ROK  2015

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA  w 2015 roku

61,3 %

 

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia11) następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

48,3 %

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami11)  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100 %

 

Wersja XML