Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje

W dniu 26 września 2016 r. Wójt Gminy Bierawa zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Termin przeprowadzenia konsultacji wyznaczono od dnia 3 do 10 listopada 2016 r.

http://bip.bierawa.pl/4554/3593/konsultacje-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2017-rok.html

Wersja XML