Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składanie ofert - pomoce dydaktyczne

 

Brak opisu obrazka

 

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu „Gimnazjum innowacji”

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1008117

 

Załączniki do pobrania:

DOCZałącznik nr 5 Wzór umowy.doc
PDFWykaz nr 1 i nr 2.pdf
DOCZałącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc
DOCZałącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 Zestawienie cenowe dostarczanych pomocy dydaktycznych.doc
DOCZapytanie ofertowe.doc
 

PDFWybór oferty pomoce dydaktyczne.pdf
 

Wersja XML