Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza nabór w ramach poddziałania 9.1.1

Brak opisu obrazka

 

 

O G Ł O S Z E N I E    O    N A B O R Z E

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia zajęć w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Gimnazjum innowacji ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa cywilnoprawna.

 

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007379

 

Dokumenty do pobrania:

PDFZałącznik C.pdf
DOCZałącznik C.doc
PDFZałącznik B.pdf
DOCZałącznik B.doc
PDFZałącznik A.pdf
DOCZałącznik A.doc
PDFdokumentacja konkursowa-RPO WO 2014-2020 Gimnazjum innowacji.pdf
 

 

 

 

 

 

Wersja XML