Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Będziemy biegać!

Brak opisu obrazka

 

B ę d ą      b i e g a ć   w   B i e r a w i e

Przy współpracy Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie oraz Gminy Bierawa, po raz kolejny udało pozyskać się środki z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad – tym razem na realizację projektu Memoriał, czyli polsko – czeskie bieganie. Wspólnie z partnerską Gminą Markvartovice,  zorganizowany zostanie jubileuszowy V Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija – ofiar tragicznego wypadku na Ukrainie w 2011 roku. Przyznane dofinansowanie wynosi 11.641,69 euro, w tym 9.895,43 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 582,08 euro z budżetu państwa oraz 1.164,18 euro – jako wkład własny Gminy Bierawa. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na kompleksową organizację zawodów.

Projekt rozwiązuje problem zjawiska obniżonej aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców, zarówno ze strony polskiej jak i czeskiej oraz braku zainteresowania sportem jako formą spędzania wolnego czasu. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości w tematyce możliwości spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia, świadomości historycznej gmin, popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchy, promocja gmin oraz umocnienie przyjaźni polsko – czeskich.

Memoriał będzie miał miejsce 10 września 2016r. na boisku LZS w Bierawie. Już dziś zapraszamy do uczestnictwa! Szczegóły wkrótce na www.bierawa.pl oraz na plakatach.

Wersja XML