Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie ankietowe dla mieszkańców Lubieszowa

Brak opisu obrazka

Plan Odnowy Miejscowości Lubieszów
na lata 2016 - 2023

Wójt Gminy Bierawa oraz Sołtys sołectwa Lubieszów zapraszają Mieszkańców Lubieszowa do udziału w BADANIU ANKIETOWYM będącym częścią procesu powstawania Planu Odnowy Miejscowości Lubieszów na lata 2016-2023.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Planu Odnowy Miejscowości Lubieszów na lata 2016-2023 zapraszamy Mieszkańców sołectwa, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie Sołectwa Lubieszów do udziału w badaniu ankietowym. Plan Odnowy Miejscowości Lubieszów to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa, dlatego zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Wsi zaangażowało się w proces jego powstawania. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy sołectwa, wytyczenie właściwych kierunków jego rozwoju oraz umożliwi korzystanie z Funduszy Unijnych PROW 2014-2020.

Celem poniższej ankiety jest wsparcie procesu opracowywania diagnozy społeczno-gospodarczej sołectwa Lubieszów, poprzez zweryfikowanie jakości życia mieszkańców oraz opinii przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na jego terenie.

Ankieta w wersji elektronicznej, do wypełnienia i wysłania online,  jest dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.survio.com/survey/d/O6X2E9F7K7N9Q1U3U

Ankiety w wersji papierowej są dostępne także  w Urzędzie Gminy w Bierawie - w godzinach jego pracy, u Pani Sołtys - w godzinach popołudniowych oraz w sklepach spożywczych na terenie sołectwa.
 

Ankiety można wypełniać do dnia 01 sierpnia 2016r.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o prowadzonym badaniu ankietowym.

 

Informacja na temat ankiety jest dostępna w Urzędzie Gminy w Bierawie pod numerem telefonu:
77/4872 266 w. 106 (Katarzyna Kostka, pok. 44, e-mail: katarzyna.kostka@bierawa.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiet.

 

Wersja XML