Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni


Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx

Termin składania ofert: 14.07.2016 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

4. Dokumnetacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf

- PDFRzut boiska.pdf

- PDFPrzekrój poprzeczny.pdf

- PDFLinie boiska do piłki nożnej.pdf

- PDFLinie boiska do koszykówki.pdf

- PDFLinie boiska do siatkówki.pdf
- PDFPiłkochwyty.pdf

- PDFOpis techniczy - elektryka.pdf

- PDFPlan sieci zewnętrznych - elektryka.PDF

- PDFTablica TOZ - elektryka.PDF

ZAPYTANIA DO SIWZ:

DOCXOdpowiedź na zapytania do siwz 1.docx
 

 

Wersja XML