Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx

Termin składania ofert: 25.05.2016 r. do godz. 10.30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaaktualna.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf

4. Projekt:

- PDFOpis techniczny.pdf

- PDFBIOZ.pdf

- PDFplan sytuacyjny 1.pdf

- PDFplan sytuacyjny 2.pdf

- PDFprzekrój konstrukcyjny 1.pdf

- PDFprzekrój konstrukcyjny 2.pdf

 

 

Wersja XML