Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec- powódź 2010 r.

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx

Termin składania ofert: 25.05.2016 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf

4. Projekt:

- PDFOpis techniczny.pdf

- PDFBIOZ.pdf

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 1.pdf

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 2.pdf
 

 

Wersja XML