Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie wniosków

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bierawa informuje, że przyjmowanie wniosków do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 odbywa się zgodnie z określonym harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. w okresie od  1 do 22 marca 2016 r.

Dopiero po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji organ prowadzący podejmie decyzję
w których szkołach podstawowych na terenie Gminy Bierawa zostaną utworzone oddziały klas pierwszych.

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML