Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bioróżnorodność w województwie opolskim

Szanowni Państwo,

 

Samorząd Województwa Opolskiego realizuje trzy projekty w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V "Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego".

Projekty skierowane są do mieszkańców całego regionu, dla każdej grupy wiekowej.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych projektów w załącznikach poniżej.

 

PDFProjekt WAŻKA.pdf
PDFProjekt TRZMIEL.pdf
PDFProjekt BIO.pdf
 

Wersja XML